Privacy

Privacyverklaring PlicaProtect

VoetSpecialisten-PlicaProtect hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met Persoonsgegevens.

VoetSpecialisten-PlicaProtect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als VoetSpecialisten-PlicaProtect zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door VoetSpecialisten-PlicaProtect verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VoetSpecialisten-PlicaProtect de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid gerelateerd aan de behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten
Persoonsgegevens van oud-cliënten worden door VoetSpecialisten-PlicaProtect verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft VoetSpecialisten-PlicaProtect de volgende persoonsgegevens van u gevraagd en in haar bestand staan:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door VoetSpecialisten-PlicaProtect opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40jaar

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door VoetSpecialisten-PlicaProtect verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuws uitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijvingsmogelijkheid via de website voor onze Nieuwsbrief;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VoetSpecialisten-PlicaProtect de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • E-mailadres.
 • Uw persoonsgegevens worden door VoetSpecialisten-PlicaProtect opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.